7 stycznia 2016 SPORC Biuletyn

Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych

Wewnętrzne pismo Stowarzyszenia, ukazujące się przynajmniej raz w roku, zawierające treści wykładów konferencyjnych i inne publikacje dotyczące ozdobnych roślin cebulowych, bulwiastych i kłączowych.

Dotychczas wydanych zostało 28 numerów.

Komentarze są obecnie wyłączone


Wszelkie prawa zastrzeżone