Stowarzyszenie

Skład Zarządu

6 lutego 2015 SPORC Skład zarządu

Skład Zarządu w kadencji wrzesień 2018 – wrzesień 2020 Kadencja władz Stowarzyszenia przedłużona do odwołania z powodu pandemii COVID-19 Bogdan Królik – Prezes (Chrzypsko Wielkie k. Poznania) Jadwiga Treder – Viceprezes (IO Skierniewice) Agnieszka Krzymińska – skarbnik (UP Poznań) Adam Niemczyk – członek (Mykanów k. Częstochowy) Michał Kowalczyk – członek (Warszawa) Sekretarz Stowarzyszenia – Dariusz Sochacki […]

Więcej

Deklaracja członkowska

6 lutego 2015 SPORC Deklaracja członkowska

Osoby chcące zapisać się do Stowarzyszenia proszone są o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie odpowiedniego formularza deklaracji członkowskiej (dla osoby fizycznej lub prawnej) i odesłanie jej do pocztą do Skierniewic na adres Stowarzyszenia. Równocześnie należy wpłacić jednorazowe wpisowe w wysokości 50 PLN oraz składkę członkowską w odpowiedniej wysokości (500 PLN producenci i handlowcy, 250 PLN emeryci, […]

Więcej

Statut

6 lutego 2015 SPORC Statut

Statut Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych  I. Nazwa, siedziba i teren działania  Paragraf 1. 1. Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.104) z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 14 poz.86 z 1990 roku). 2. Terenem działalności Stowarzyszenia […]

Więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone