Statut

Statut

6 lutego 2015 SPORC Statut

Statut Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych  I. Nazwa, siedziba i teren działania  Paragraf 1. 1. Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.104) z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 14 poz.86 z 1990 roku). 2. Terenem działalności Stowarzyszenia […]

Więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone