Skład zarządu

Skład Zarządu

6 lutego 2015 SPORC Skład zarządu

Skład Zarządu w kadencji wrzesień 2018 – wrzesień 2020: Bogdan Królik – Prezes (Chrzypsko Wielkie k. Poznania) Jadwiga Treder – Viceprezes (IO Skierniewice) Agnieszka Krzymińska – skarbnik (UP Poznań) Adam Niemczyk – członek (Mykanów k. Częstochowy) Michał Kowalczyk – członek (Warszawa) Sekretarz Stowarzyszenia – Dariusz Sochacki (SGGW Warszawa)

Więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone