Relacja z X Wystawy Tulipanów w Wilanowie

28 marca 2018 SPORC Aktualności

Podczas jubileuszowej X Wystawy Tulipanów w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, współorganizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych, zaprezentowano 5 tysięcy kwiatów tulipanów w 100 odmianach. Kwiaty pochodziły z 28 polskich gospodarstw, wystawę odwiedziło 8 tys. gości oraz 6 ekip telewizyjnych.

W konkursie publiczności na najpiękniejszego tulipana zwyciężyła – podobnie jak w roku ubiegłym –  biało-zielona papuzia odmiana ‘Super Parrot’, ale różowa ‘Miss Elegance’ ustąpiła jej tylko dwoma głosami, zajmując drugie miejsce. Kolejne miejsca zajęły odmiany: ‘Cacharel’ (różowa fryzowana), ‘Mamma Mia’ (różowa pełna) i ‘Real Time’ (czerwona z pomarańczowym obrzeżeniem, fryzowana).

Dziękujemy kuratorom wystawy: Marcie Walewskiej (Muzeum), Jadwidze Treder (Instytut Ogrodnictwa oraz Stowarzyszenie) i Dariuszowi Sochackiemu (SGGW i Stowarzyszenie).

Dziękujemy Instytutowi Ogrodnictwa w Skierniewicach za patronat.

Dziękujemy Karolinie Ładyżyńskiej-Skrzypek (pracownia florystyczna Green Sense z Warszawy) wraz z Zespołem (Iwona Bielik-Pawełczyk, Ewa Bugaj, Ryszard Dziedzic, Krzysztof Kass, Paulina Pernak, Michał Skrzypek, Dorota Szubierajska, Małgorzata Warakomska, Aleksandra Wyżkiewicz) za aranżację florystyczna wystawy oraz Kołu Naukowemu Ogrodników SGGW w Warszawie za pomoc techniczną i organizacyjną.

Dziękujemy Ogrodowi Botanicznemu Uniwersytetu Warszawskiego za wzbogacenie wystawy reprodukcjami rycin tulipanów i innych roślin cebulowych z kolekcji Flore Tropicale.

Dziękujemy sponsorom: firmie Alonet ze Skierniewic, Oasis Floral Products, Warszawskiemu Rolno-Spożywczemu Rynkowi Hurtowemu w Broniszach, firmie Wertykalni.pl

Dziękujemy patronom medialnym: czasopismu Pod Osłonami oraz portalowi podoslonami.pl wydawnictwa Hortpress oraz portalowi polskich florystów ForumKwiatowe.pl

Komentarze są obecnie wyłączone


Wszelkie prawa zastrzeżone