7 stycznia, 2016

7 stycznia 2016 SPORC Biuletyn

Biuletyn Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych Wewnętrzne pismo Stowarzyszenia, ukazujące się przynajmniej raz w roku, zawierające treści wykładów konferencyjnych i inne publikacje dotyczące ozdobnych roślin cebulowych, bulwiastych i kłączowych. Dotychczas wydanych zostało 28 numerów.

Więcej

Wszelkie prawa zastrzeżone